Wednesday, July 17, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaLansamentu Formasaun Radio Fuzaun Ba Estudante Eskola Sekundaria 1912 Manufahi.

Lansamentu Formasaun Radio Fuzaun Ba Estudante Eskola Sekundaria 1912 Manufahi.

Manufahi___RKM News : Radio Komunidade 1912 Manufahi (RKM) Kolabora hamutuk ho Assosiasaun Radio Komunidade Timor Leste (ARKTL) halo lansamentu Formasaun Radio Fuzaun ba Estudantes Eskola Sekundaria Geral 1912 Same… (Kinta, 29/07)

Tuir Gestor Radio Komunidade 1912 Manufahi Vasco Da Costa Mendes hateten Lansamentu Formasaun ne’e ho objectivu atu dezenvolve no hasa’e kapasidade Estudante sira nian iha area Jornalismu Baziku, nune’e bele hatene saida maka Jornalista ho ninia knar sira.

Formasaun ne’e rasik sei hala’o durante fulan-ida no estajiu durante fulan rua.

Enkuantu total Estudante ne’ebe partisipa iha formasaun ne’e hamutuk nain sanolu (10) kompostu husi feto no mane. Hateten Gestor Same.

Fatin hanesan Reprezentante Prezidente ARKTL João Borges hateten fiar katak ho Formasaun ne’e bele lori Estudante sira ba hatene diak liu kona ba oinsa hakerek notisia ho diak hodi bele tau iha Media sira, no edit audio iha programa Radio.

Nune’e mos Directur Eskola Sekundaria Geral 1912 Julio De Oliveira Lazaro hato’o agradese ba ARKTL ho Radio Komunidade 1912 tanba bele lori Formasaun ne’e hakbesik ba iha Eskola hodi fasilita Estudante sira.

“Hau husu ba Estudante sira tuir formasaun ne’e tenki ho seriu atu nune’e bele aprende ho didiak hodi bele uza iha Futuru…. Hakotu Directur Eskola.

 

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

LANSAMENTO PROJETU KONSTRUSAUN TANKI DESKAREGAMENTU OLIO FOER IHA SUKU MAHAKIDAN

Manufahi RKM News===Loron Sabtu 13/07 Minggu lalu Otoritas Kota Manufahi telah mengumumkan kepada Pemimpin Komunitas Jeral Ambiente bahwa mereka meluncurkan Proyek Konstruksi Tangki Penyimpanan...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x