Sunday, June 23, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaEskola ESTV Akadiruhun sei implementa Eskola Gratuita ba Estudante sira Iha Manufahi

Eskola ESTV Akadiruhun sei implementa Eskola Gratuita ba Estudante sira Iha Manufahi

Manufahi RKM News—Eskola Tékniku Vocasiónal (ESTV),Akadiruhun Same iha tinan 2023 sei implementa iskola Gratuita Ba Estudante sira  No sei oferese fatin ba estudante sira ne’ebé mai husi fatin do’ok hanesan Postu administrativo fatin 4 iha Manufahi

Tuir diretór Eskola ESTV akadiruhun Same Munisípiu Manufahi Jose Mendes ba jornalista katak husi Eskola Orienta ona professores sir aba dezamina ona informasaun tuir eskola EBF sira iha Manufahi.

“depois de dezamina lori mos ho brosura ba fahe ho ida ne’e iha estudante balun hasoru direita professor sira hodi registu ona atu hakarak ba eskola iha ESTV”

Tuir nia katak kada tinan eskola sempre halo kontribuisaun ba inan aman sira maibé tinan oin eskola sei la halo kontribuisaun ba inan aman ona tamba implementa ona eskola gratuita.

“tamba ne’e tinan oin ami garantia katak ho implementasaun gratuita ida ne’e estudante sira mai barak iha eskola ne’e”

Nia sublina eskola ESTV akadiruhun iha Sala de aula hamutuk 12 no 9 mak funsiona hodi fasilita estudante sira nia aprendisagen inklui sala eskritoriu,laboratorium no sala Inkontru.

Entertantu iha eskola ne’e rasik iha komputedor 10 mak funsiona hodi fasilita estudante sira hodi pratika no hetan mos ajuda husi Agensia Internasional friend Off same inklui material husi eskola sufisiente hotu.(ESM)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x