Saturday, May 25, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaREGISTU NOTARIDU MANUFAHI MENUS EKIPAMENTUS

REGISTU NOTARIDU MANUFAHI MENUS EKIPAMENTUS

Manufahi RKM News_______Registu Noatriadu Munisipiu Manufahi Durante Ne,e Menus Ekipamentus Hodi Halao Servisu Notariadu Nian.

 

Tuir Diretor Registu civil Notariadu Munisipiu Manufahi Domingos Sarmentu Freitas hateten hanesan Registu Civil Notariadu Munsipiu Manufahi Ba Oras Ne,e Dadaun Menus Hela Ekipamentos Atu Hodi Trata Komunidade Sira nia dokumentus,
tamba Ne,e Dokumentus Ne,ebe urugenti hanesan BI kuadu ema Barak La bele Foti kedas,
No Ba sertidaun nasimentu simu iha kuarta foti iha segunda.se bainhira urugenti liu mos la bele foti kedas tamba depende ba director iha foin assina tamba basea ba lei tenke notaria maka asina tamba nia relasaun ho juridiku.esplika nia

Nia hateten problema ba ami maka menus ekipamentus ne maka kria orario kada loron ida departementu ida maka atende bainhira estabelese ona sistema pasaporte elektronik mai munisipiu lori hotu ekipamentus sira mai kada departementu ida idak nune,e ida idak bele halao servisu kona ba dokumentus.

Entertantu dokumentus sira hanesan Bi ema la iha ohin bele foti ema barak loron rua bele foti tamba funsionariu limitadu liu sertidaun nasimentu loron tolu bele foti urugenti loron rua bele foti bom komportamentu loron ida ou loron tolu,(ameru)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...

Komunikadu Imprensa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x