Tuesday, April 16, 2024
spot_imgspot_img
HomeFoto GaleriaAldeia 115 Asesu lina Eletrisidade

Aldeia 115 Asesu lina Eletrisidade

Manufahi RKM News-kinta fera(22/2) ohin Munisipio Manufahi kompostu husi postu administrativu hat (4) suico ruanulu resin sia (29) Aldeia atue ida tolunu resin nen (136) no Aldeia atus ida sanulu resin lima (15) maka asesu ona lina eletrisidade,

Sefe EDTL-EP munisipio Manufahi Emilio Gercão Soares hateten instalasaun eletrisidade iha munisipio Manufahi ba iha suku runulu resin sia (29) postu administrativu hat (4) kobre ona lina eletrisidade iha aldeia ruanulu atus ida sanulu resin lima (115) no aldeia ruanulu resin ida maka seidauk hetan maibe balu sei iha fase konstrusaun,

Tanba aldeia balu sei problema estrada maibe united Nations Development Programme (UNDP) foti ona lista ba aldeia sira ne’ebe maka seidauk  asesu lina eletrisidade hodi fo apoiu solar panel ba sira,

Alende ne’e ami identifika ona aldeia tou iha suku hola rua postu administrativu same munisipio Manufahi problema estrada maibe sei iha prosesu hela.

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x